In urma utilizării de către Dumneavoastră a serviciului (aşa cum este definit in Termeni si Conditii de utilizare a site-ului www.gdsconsult.ro), GDS CONSULT poate obţine diverse informaţii despre Dumneavoastră, cum ar fi: numele şi prenumele, adresă, numere de telefon, informaţii despre modul in care sunt folosite serviciile noastre. Toate aceste informaţii vor fi denumite in cele ce urmează "Informaţia".

1. Prelucrarea informaţiei
Informaţia va fi prelucrată de către GDS CONSULT in conformitate cu prevederile Legilor nr. 676/2001 şi 677/2001, putand fi folosită in scopuri asociate imbunătăţirii serviciilor oferite, cum ar fi:

1.1 Procesarea cererilor Dumneavoastră;
1.2 Soluţionarea cererilor, intrebărilor sau a reclamaţiilor Dumneavoastră;
1.3 Contactarea Dumneavoastră (inclusiv prin poştă, email, fax, mesaje text sau telefon) in legătură cu rezolvarea cererilor Dumneavoastră (in afară de cazul in care ne-aţi adresat o cerere scrisă să nu fiţi contactat in acest sens);
1.4 Contactarea instituţiilor publice relevante pentru cazul concret semnalat de Dumneavoastră;

2. Dezvăluirea Informaţiei
GDS CONSULT
are dreptul să dezvăluie Informaţia:

     Persoanelor afiliate, care pot folosi Informaţia in aceleaşi scopuri ca şi GDS CONSULT;
    
     Terţelor părţi specificate la art. 1.4;

3. Drepturile Dumneavoastră
Cu privire la prelucrarea Informaţiei, vă aducem la cunoştinţă că aveţi următoarele drepturi:

     De a vă opune in orice moment, din motive intemeiate şi legitime legate de situaţia Dumneavoastră particulară, ca date care vă vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepţia cazurilor in care există dispoziţii legale contrare. In caz de opoziţie justificată, prelucrarea nu va mai viza datele in cauză;

     De a vă opune, in orice moment, in mod gratuit şi fără nici o justificare, ca datele care vă vizează să fie prelucrate in scop de marketing direct, in numele GDS CONSULT sau al unui terţ afiliat, sau să fie dezvaluite unor terţi intr-un asemenea scop.


PENTRU UTILIZAREA ACESTUI SITE ESTE NECESAR SĂ CITIŢI ŞI SĂ ACCEPTAŢI ACESTE REGULI IN TOTALITATE. VIZITAREA IN CONTINUARE A ACESTUI SITE PRESUPUNE CĂ SUNTEŢI DE ACORD CU ACESTE REGULI.