Urmărind activ atingerea rezultatului final al oricărui proiect, fără a ne limita doar la depunerea diligenţelor şi oferirea de soluţii, ne asumăm alături de partenerii noștri riscurile aferente realizării oricărui proiect de investiţii. Pentru că vrem să ne cunoaşteţi în amănunt munca, iată câteva problematici particulare in care avem competenţele necesare să vă oferim consultanţă de afaceri şi pentru realizarea cărora suntem incantaţi să colaborăm:

 
Asistenţă in demararea de proiecte ce vizează dezvoltarea reţelelor de magazine ale companiilor internaţionale cu profil mini-market, hypermarket. Aceasta acoperă o gamă largă de servicii de consultanţă ce au ca obiect intre altele identificarea de locaţii corespunzătoare pentru amplasarea acestor construcţii, clarificarea situaţiei juridice şi urbanistice a amplasamentelor, negocierii cu titularii dreptului de proprietate, folosinţă sau administraţie şi nu in ultimul rând asistenţă in vederea încheierii actelor juridice pentru dobândirea dreptului de proprietate/folosinţă;

 
Asistenţă in obţinerea creditelor pentru realizarea investiţiilor, asistenţă in obţinerea avizelor şi autorizaţiilor legale, precum şi orice altă asistenţă necesară finalizării proiectelor de investiţii;

 
Elaborarea planurilor de afaceri pentru investiţii in domeniul imobiliar;

 
Asistenţă in domeniul concurenţei din Romania prin redactarea de opinii privind denaturarea concurenţei şi concurenţa neloială;

 
Asistenţă in domeniul financiar-bancar necesară proiectelor de afaceri in scopul obţinerii creditelor nerambursabile acordate prin programele SAPARD, PHARE şi ISPA;

 
Asistenţă pentru societăţile ce aduc investiţii directe cu impact semnificativ in economia României prin furnizarea informaţiilor referitoare la mediul de afaceri romanesc şi a celor necesare pentru înființarea de societăţi comerciale in Romania, şi consilierea acestora in relaţia cu Agenţia Romană pentru Investiţii Străine;

 
Asistenţă pentru societăţile comerciale cu sediul in străinătate cu privire la cadrul normativ intern privind afacerile: forme de organizare a afacerilor, autorizaţii/avize/permise necesare;

GDS CONSULT oferă, de asemenea, asistenţă in:

 
Obţinerea de finanţări (fonduri nerambursabile) prin:

 
Determinarea proiectului in raport cu axele prioritare

 
Realizarea de studii de fezabilitate şi planuri de afaceri pentru posibilii beneficiari

 
Realizarea de studii de piaţă

 
Asistenţă juridică, tehnică şi economică

 
Identificarea şi monitorizarea surselor de finanţare

 
Completarea documentaţiilor pentru finanţare

GDS Consult oferă consultanţă de specialitate pentru Varos Development in vederea obţinerii de finanţare necesară realizării unui imobil de birouri, centru de afaceri, din fonduri nerambursabile prin Programul Operaţional Regional 2007-2013 - Axa prioritară 4 - Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional şi local - Domeniul de intervenţie 4.1. - Dezvoltarea durabilă a structurilor de sprijinire afacerilor de importanţă regională şi locală. - 20 de milioane de euro

GDS Consult oferă consultanţă de specialitate şi realizează studiul de fezabilitate in scopul obţinerii de fonduri structurale nerambursabile pentru Palatul Brâncovenesc Dâmbovița, Potlogi.

GDS Consult
participă in asociere cu alte cabinete de avocatură pentru licitaţia de utilitate publica Amenajare Hidrotehnică Paşcani.

Trebuie precizat faptul că societatea noastră participă nemijlocit in afaceri împreună cu partenerii săi şi își asumă alături de aceştia toate riscurile aferente.