Radu Andrei DINULESCU
Preşedinte şi Administrator
radudinulescu@gdsconsult.ro

Valentin STĂNESCU
Director General
valentinstanescu@gdsconsult.ro

Marius PĂUNIȚĂ
Consilier juridic
mariuspaunita@gdsconsult.ro

Colaboratori permanenţi:

Gabriela VINTILA
Consilier juridic
gabrielavintila@gdsconsult.ro

Bogdan GRĂMESCU
Dr. Inginer
bogdan.gramescu@gdsconsult.ro

Cabinet avocat Paul Pop şi Asociaţii
Cabinet avocat Corina Buda